Skitseforslag for Kastelsvej

  • Kastelsvej
Høring af skitseforslaget for et af 10 udvalgte projektområder fra Bylivsgadepuljens første ansøgningsrunde.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

29. juni 2023 til 31. august 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. august 2023

Høring ikke åben

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) afsatte Borgerrepræsentationen en pulje på 10 mio. kr. til at etablere grønne bylivsgader i København.

Bylivsgadepuljens formål er at omskabe veje og gader til grønnere byrum, og dermed skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer. Det er Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der administrerer puljen, og som udvikler og udfører bylivsgadeprojekter med udgangspunkt i lokale idéer og ønsker.

Med afsæt i det reviderede administrationsgrundlag (TMU 10. oktober 2022) har forvaltningen igangsat og afsluttet den første ansøgningsrunde med frist 31. januar 2023. Puljen modtog 81 ansøgninger fra borgergrupper i hele København og Kastelsvej er ét ud af 10 projekter, som er udvalgt til at indgå i et skitseprojektforløb. 

Baggrund

Forud for den aktuelle høring om Bylivsgadepuljens projekter har en arbejdsgruppe med lokale borgere og aktører fra Kastelsvej deltaget i en workshop med Københavns Kommune og Sweco, kommunens tekniske rådgiver. Workshoppen tog udgangspunkt i borgergruppernes indsendte projektidéer, som blev oversat til konkrete ønsker. Derefter har arbejdsgruppen og Sweco udarbejdet skitseforslag for projektet.

Høringsmaterialet

Skitseforslaget er en tidlig udgave af, hvordan projektet kan ende med at se ud, hvis projektet bliver godkendt og anlagt. Det betyder, at projektets indretning af gaden eller vejen kan ændre sig væsentligt, bl.a. afhængigt af de indkomne høringssvar og den eventuelle videre projektering.

Skitseforslaget, situationsplan og tegning af de eksisterende forhold finder I vedhæftet nederst på siden.

Høringssvar 

Det er vigtigt, at jeres høringssvar er så konkrete og konstruktive som muligt for, at de kan indarbejdes i projektet. I svaret må I gerne tage stilling til:

  • om I er tilhængere eller modstandere af projektet, eller dele af projektet 
  • om der fx skal tilføjes, flyttes eller fjernes træer, parkeringspladser, cykelstativer, bænke mv.
  • om vi skal være opmærksomme på trafikale mønstre, som ikke er indtænkt i projektet
  • om der er eksisterende fysiske forhold, som ikke fremgår af materialet
  • om vi skal være opmærksomme på lignende planlagte fysiske projekter i området. 

Efter høringsfristen

Efter svarfristen den 31. august 2023 samler og bearbejder forvaltningen de indsendte høringssvar. Derefter prioriterer puljens bedømmelsesudvalg de skitseprojekter, som forvaltningen arbejder videre med. 

Projekterne forelægges til godkendelse hos Teknik- og Miljøudvalget i begyndelsen af 2024, hvorefter godkendte projekter kan anlægges. Det er kun de politisk godkendte projekter, som puljen har mandat til at udføre, da der ikke afsat anlægsmidler til at udføre alle de udarbejdede skitseforslag.  

Kontakt