Skelbækgade

Supplerende ansøgning om indretning af gårdarealet og om at opføre parkeringskælderen med taget beliggende over eksisterende terræn.

Høringstype

Byggesager

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

22. december 2016 til 10. january 2017

Sagsnummer

513286~022

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. january 2017

Høringen er lukket

Center for Bygninger har den 4. maj 2016 givet byggetilladelse til på Skelbækgade 22 at opføre en større etageboligejendom i 6 etager indeholdende 42 beboelseslejligheder og med parkeringskælder under friarealet i gården. 

Center for Bygninger har efterfølgende modtaget supplerende ansøgning om indretning af gårdarealet og om at opføre parkeringskælderen med taget beliggende over eksisterende terræn. 

Reguleringsplan

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af en reguleringsplan vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. februar 1947. 

Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en reguleringsplan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulighed for at komme med deres bemærkninger hertil (jf. planlovens § 20, stk. 1).

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke har modtaget et orienteringsbrev, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Høringssvar skal være modtaget senest den 9. januar 2017.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér