Serviceniveauer på området for udsatte børn og unge

Københavns Kommune har udarbejdet serviceniveauer for en række bestemmelser i serviceloven på området for udsatte børn og unge.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

25. oktober 2019 til 22. november 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. november 2019

Høringen er lukket

Der er udarbejdet forslag til serviceniveauer på bestemmelserne for tidlige forebyggende indsatser, psykologbehandling og familiebehandling, kontaktperson aflastning, anbringelse uden for hjemmet, støtteperson til forældre med anbragte børn samt efterværn.

I serviceniveauerne kan man læse om mulighederne for at få hjælp, hvis man som barn, ung eller familie i Københavns Kommune er i målgruppen for hjælp og støtte efter de pågældende bestemmelser i serviceloven. Der er tale om en beskrivelse af kommunens nuværende serviceniveau. Forslagene indeholder således ikke forslag til besparelser eller servicereduktioner.

Der ønskes bemærkninger til serviceniveauerne med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Serviceniveauerne er sendt direkte i høring hos Børns Vilkårs Ungepanel.

Se vedlagte høringsbrev nedenfor, hvor der gives en kort introduktion til de udarbejdede serviceniveauer. Høringssvarene indgår i det videre arbejde med serviceniveauerne. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lærke Fritzbøger Christensen på e-mail: cy75@kk.dk

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér