Samlet plan for Vesterbro

Socialudvalgets plan for håndtering af åbenlyse sociale problemer på Vesterbro

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

23. february 2011 til 1. may 2011

Sagsnummer

2011-23260

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. may 2011

Høringen er lukket

På Vesterbro er der en koncentration af Københavns åbenlyse sociale problemer i form af prostituerede, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge. Konsekvensen er en synlighed i gadebilledet, som generer lokalområdets beboere, institutioner og erhverv.
 
Problemstillingen er ikke ny, men under stadig forandring, og til fortsat debat. Blandt andet har diskussioner om muligheden af stofindtagelsesrum fyldt meget på Vesterbro og i medierne.
 
Socialudvalget besluttede d. 19.5.2010, at der skulle udarbejdes en ”Samlet plan for Vesterbro”, der adresserer problemerne. Planen skulle både handle om konsekvenser for den enkelte samt for beboere, erhverv og institutioner i området.
 
Socialforvaltningen har nu udarbejdet udkast til plan gennem inddragelse af international ekspertise og en række beboere, væresteder m.m. på Vesterbro. Udkastet blev behandlet af Socialudvalget d. 9.2.2011 og det er magtpåliggende for udvalg og forvaltning, at der sker en grundig høring af ikke mindst beboerne på Vesterbro. Høringen løber frem til d. 1.5.2011. 

Ansvarlig

Mål og Rammekontoret Voksne, Socialforvaltningen v. Thomas Lund, tlf 33 17 37 09, mail: ei99@sof.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér