Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København

Forslag til Risikostyringsplan 2021 er i høring indtil den 16. juni 2021.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

16. december 2020 til 16. juni 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. juni 2021

Høring ikke åben

Københavns Kommune skal jf. Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF) minimum hvert 6. år revidere kommunens risikostyringsplan.

Køge Bugt blev i 2011 udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet som et risikoområde, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko fra hav.

Ved Miljø- og Fødevareministeriets opdatering af risikoområderne i 2018 blev risikoområdet udvidet til at dække det meste af København, fra Kalveboderne til Nordhavn.

Risikostyringsplanen udarbejdes for det udpegede område og fastsætter mål og initiativer for styring af oversvømmelsesrisiciene med særlig vægt på at reducere risikoen for en oversvømmelse, samt mindske de potentielle negative følger af oversvømmelser.

Forslag til Risikostyringsplan 2021 for København indeholder initiativer, som skal være medvirkende til dels at reducere risikoen for en oversvømmelse, dels at reducere skader fra en oversvømmelse.

Hent forslag til Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København (PDF)

Se Borgerrepræsentationens beslutning på mødet den 10. december 2020 

Kontakt