Revision af Forskrift for indretning og drift af restaurationer

  • Foto over lokalplanområdet
Udkast til revision af Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

18. maj 2018 til 19. august 2018

Sagsnummer

2018-0138269

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. august 2018

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen har ved møde den 3. maj 2018 besluttet at sende udkastet i høring, med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2018.

Formålet med revisionen er, at opdatere forskriften og stramme op på de forhold, der i relation til Restaurations- og Nattelivsplanens indsats kan hjælpe til at nedbringe støj- eller lugtgener.

Der er særligt fire opmærksomhedspunkter:

  • Alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik, skal være forsynet med lydsluse.
  • Alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik skal udarbejde en støjmålerapport samt indregulere, blokere og plombere musikanlæg og lign.
  • Restaurationer må ikke spille musik udendørs på offentligt areal udtagen ved en særlig anledning, og da kun efter tilladelse.
  • Vinduer og døre skal være lukkede, i perioder hvor driften kan medføre støj- og lugtgener.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér