Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, klubber og basisgrupper

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

9. september 2011 til 28. october 2011

Sagsnummer

2011-104374

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. october 2011

Høringen er lukket

Som led i specialreform version 2.0 foreslås en revision af den eksisterende budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper. Budgetmodellen giver hver institution en fast institutionsbevilling og en række børnetalsafhængige bevillinger udmålt efter antallet af børn, åbningstid og støttebehov (pladspriser).
 
Revisionen ændrer ikke på principperne i modellen, men vedrører udelukkende en harmonisering af de pladspriser, som modellen tildeler budget på baggrund af.
Budgetmodellerne for specialfritidshjem/KKFO’er, specialklubber og basisgrupper har ikke været revideret i en længere årrække.
 
Løbende fremskrivninger og historiske særforhold, hvis oprindelse ikke længere er kendt betyder, at fritidshjemsbørn med samme behov (belastningsgrad) tildeles forskellige bevillinger (pladspriser).
Klubbørn modtager desuden væsentligt færre midler end fritidshjemsbørn, selvom behovet hos klubbørnene minder meget om behovet hos fritidshjemsbørnene. Derudover er der meget stor forskel på bevillingerne blandt de forskellige klubber, hvilket blandt andet kan forklares med forskellige tildelingsmetoder i tidligere forvaltninger (FAF/UUF) samt andre historiske forhold.
Basisgrupperne får, på trods af en børnesammensætning med et ensartet behov, også forskellige bevillinger, hvorfor der også her er behov for en harmonisering.
 

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen

Få nyt om høringer

Abonnér