Regulering af Lygte Å ved Lyngbyvej

Københavns Kommune påtænker at give tilladelse til en mindre regulering af den rørlagte Lygte Å ved Lyngbyvej samt en midlertidig påvirkning af vandstandsforholdene i Emdrup Sø og Utterslev Mose

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

13. may 2016 til 13. june 2016

Sagsnummer

2016-0035782

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. june 2016

Høringen er lukket

Københavns Kommune påtænker at give tilladelse til regulering af den rørlagte Lygte Å på en kort strækning ved Lyngbyvej udfor Emdrupvej. Reguleringen får ikke konsekvenser for vandføringen i Lygte Å. Reguleringen sker som en nødvendig foranstaltning for gennemførelse af skybrudsplan i området (tillæg 3 til Spildevandsplan 2008) og berører kun en 9 meter strækning.

 
Der vil samtidig blive givet tilladelse til - i forbindelse med anlægsarbejdet – at sænke vandstanden 10 cm i Emdrup Sø for en kortere periode, samt opretholde vandstanden i Utterslev Mose ved at lukke for underføringen mellem Utterslev Mose og Nordkanalen og tillade en eventuel tilbageførsel af vand fra mosen til Fæstningskanalen.
 

Ansvarlig

Lisbeth Gervin

Få nyt om høringer

Abonnér