Rabarbervej 10 -12

Opførelse af ny etageboligbebyggelse på Rabarbervej

Høringstype

Byggesager

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

29. november 2017 til 20. december 2017

Sagsnummer

706634

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. december 2017

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny boligbebyggelse på Rabarbervej 10-12.

Boligbebyggelsen opføres som to parallelle længebygninger i tre etager samt tagetage, der indrettes med 71 ungdomsboliger og 18 familieboliger.

Lokalplanforhold

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 424 ”Grøndalsvænge Allé”. Det ansøgte forudsætter, at dispensationsproceduren følges, fordi der i lokalplanen er tre bestemmelser, som kræver kommunens godkendelse, selvom lokalplanens bestemmelser ikke fraviges.

Høringssvar

De beboere, ejere, lejere eller repræsentanter for en virksomhed i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. planlovens § 20. De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for orienteringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer/virksomheder, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 20. december 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér