Provstevej - tillæg 1 - lokalplan 261-1

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

7. september 2011 til 11. november 2011

Sagsnummer

2011-126111

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. november 2011

Høringen er lukket

Lokaplanen fastlægger bebyggelsen til helårsboliger med mulighed for indretning til serviceerhverv, herunder butik, i en del af bebyggelsens stueetage. Bebyggelsen vil kunne opføres i 3-5 etager, dog kan der opføres butik i 1 etage i et nærmere angivet område ved hjørnet af Frederiksborgvej og Dortheavej. En forplads mod Dortheavej, en gennemgående stiforbindelse og gårdrummet vil sammen med de tilknyttede aktiviteter, herunder evt. cafe, medvirke til at generere møde mellem mennesker og åbne området op for naboer og forbipasserende.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 261 Provstevej med tillæg 1 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. januar 2012.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Provstevej tillæg 1 som PDF

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér