Pris for årskort til grøn tid i Københavns Kommunes svømmehaller

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 26. marts 2015 at sende forslag til ny pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne i høring hos relevante parter.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

27. march 2015 til 27. april 2015

Sagsnummer

2015-0066756

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. april 2015

Høringen er lukket

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 26. marts 2015 at sende forslag til ny pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne i høring hos relevante parter.
Forslaget er et årskort til grøn tid der kan købes af alle københavnere med halv pris for pensionister og studerende.
Prisen bliver for pensionister og studerende 425 kr. årligt og for 850 kr. årligt for alle andre.
Årskortet vil kunne benyttes i morgentimerne på hverdage (mandag til fredag). Undtaget herfra er Bellahøj Svømmestadion. Årskort vil herudover give adgang til fleksibel grøn tid (grøn flex).
Forslaget vil indgå i det samlede takstbilag for 2016 og vil, hvis forslaget vedtages, kunne købes fra 1. februar 2016.
På baggrund af de indkomne høringssvar behandler Kultur- og Fritidsudvalget forslaget igen den 30. april 2015.
Høringssvar skal være Kultur- og Fritidsforvaltningen i hænde senest den 27. april 2015. Svaret skal sendes pr. mail til: sek@kff.kk.dk
Eller med post til:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset, 1. sal, vær. 83
1599 København V
Høringsparter
Udvalg og råd

  • Brugerbestyrelser i svømmehallerne og Københavns Ældreråd
  • Borgere i Københavns Kommune.

 

Ansvarlig

Sekretariat & Presse Kultur- og Fritidsforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér