Pejlemærker for københavnske folkeskoler

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

26. november 2012 til 12. january 2013

Sagsnummer

2012-162636

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. january 2013

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 21. november 2012 besluttede at sende forslag til pejlemærker i høring.
 
Med budget 2011 blev det besluttet at nedsætte et Faglighedsudvalg, der havde til opgave at komme
med bud på, hvad der skal til, for at den københavnske folkeskole kan styrke børn og unges læring.
Københavns Kommune arbejder generelt med fire styringsdimensioner: Faglig kvalitet, oplevet kvalitet, attraktiv arbejdsplads samt styr på økonomien. På baggrund af Faglighedsudvalgets arbejde
fremlægges her forslag til pejlemærker for to af de fire styringsdimensioner: Faglig kvalitet og Oplevet kvalitet i den københavnske folkeskole.
 
De fem pejlemærker er:
1.      Faglighed
2.      Ungdomsuddannelse
3.      Chancelighed
4.      Trivsel
5.      Tillid og attraktivitet
 
En succesfuld brug af pejlemærkerne forudsætter, at politikere, forvaltning, ledere, lærere og forældre indgår i evalueringsfællesskaber, der kan ses som et led i den dialogbaserede ledelsesmodel.
 
Pejlemærkerne vil fremover danne grundlag for opbygningen af kvalitetsrapporterne, skolernes kvalitetsudviklingssamtaler samt indgå i det nye koncept for resultatløn for skoleledere.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed

Få nyt om høringer

Abonnér