På Bjerget tillæg 1 - lokalplan 517-1

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere et lægehus i stueetagen ved Bispebjerg Torv/Frederiksborgvej 150-152.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

8. juni 2020 til 22. juni 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. juni 2020

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan 517 På Bjerget med tillæg 1 som PDF (28 mb)

Borgerrepræsentationen har den 8. oktober 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 19. oktober 2020.

Her kan du se materialet

Til og med den 16. november 2020 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København N

Klagemulighed

Indtil den 16. november 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 517 På Bjerget. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag På Bjerget tillæg 1 som PDF (4 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har den 8. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 8. juni 2020.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 6. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér