Otto Busses Vej - tillæg 1 - lokalplan 433-1

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre det kontrol- og vedligeholdelscenter, som Metroselskabet nu ønsker at anlægge og drive.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

16. november 2011 til 23. january 2012

Sagsnummer

2011-158521

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. january 2012

Høringen er lukket

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre det kontrol- og vedligeholdelscenter, som Metroselskabet nu ønsker at anlægge og drive. Det nye center har en anden placering og udformning end det center der var baggrund for den gældende lokalplan nr. 433. Den nye udformning giver stadig mulighed for at etablere to stibroer over anlægget, sådan at adgangen fra Vesterbro til Havnefronten ikke vanskeliggøres af anlægget.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 433-1 - Otto Busses Vej tillæg 1 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. marts 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og tilgængelighedsvurdering.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Otto Busses Vej tillæg 1 som PDF
 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér