Østergade 27 - lokalplan nr. 558

Lokalplanen muliggør nedrivning af den bevaringsværdige ejendoms øverste etage, etablering af to nye tilbagetrukne etager mv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

15. november 2017 til 10. january 2018

Sagsnummer

2017-0378668

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. january 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 558 Østergade 27 som PDF (21 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 19. april 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark og henvendelser modtaget i høringsperioden

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 2. maj 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Østergade 27 som PDF (9 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 6. november 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, skyggediagram eksisterende forhold

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 15. november 2017.

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 29. marts 2016 startredegørelse for Østergade 27. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér