Organisering af "Murergården"

Der skal afklares fremtidig organisering af den kommunale institution Murergården, der rummer både dagtilbud og og fritidsklubpladser.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

10. juni 2022 til 31. august 2022

Sagsnummer

2022-0013115

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. august 2022
Skriv høringssvar

Murergården er den eneste kommunale institution, som har både dagtilbud og fritidstilbud, og dermed ikke umiddelbart passer ind i den kommende organisering i hhv. dagtilbud og fritid, der følger med implementering af nye principper og pejlemærker for organisering og ledelse på dagtilbudsområdet.

Udfordringer med rammerne omkring Murergården er flere gange blevet bragt ind i det politiske rum.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. oktober 2021 blev det besluttet, at forvaltningen, efter dialog med de berørte parter, skulle udarbejde et forslag til fremtidig organisering af Murergården. Processen førte til anbefaling om, at Murergården organiseres som selvejende institution med 0-5 års pladser og fritidspladser 10-13 år, med en overgangsordning som selvstændig kommunal institution, så længe institutionens tjenestemandsansatte medarbejdere udgør en forhindring for realisering af selveje.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 24. november 2021 at sende et forslag om Murergårdens fremtidige organisering i høring. Høringen er gennemført i perioden 25. november til 11. februar 2022. Alle høringssvar støttede den anbefalede løsning om at der arbejdes på at Murergården overgår til selvejende drift. En nærmere undersøgelse af mulighederne for etablering af Murergården som selvejende institution på trods af institutionens tjenestemandsansatte medarbejdere har efter høringens afslutning vist, at der kan indgås frivillige udlånsaftaler mellem Københavns Kommune, tjenestemændene og en selvejende institution. Der er dermed ikke længere forhindring for at Murergården indleder proces for overgang til selvejende drift.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 4. maj 2022 under behandling af sagen "Organisering af "Murergården" - efter høring" blev der anvendt standsningsret, hvorfor sagen blev indbragt for Borgerrepræsentationen. 

Borgerrepræsentationen har på sit møde den 2. juni 2022 besluttede at relevante aktører omkring Murergården skulle høres om fremtidig organisering som selvejende institution for 0-5 år og 10-13-årige eller muligheden for at indgå i den eksisterende klyngestruktur.

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en indstilling på baggrund af høringen forventeligt i oktober 2022.

 

Kontakt