Ørestad City Nord tillæg 2 - lokalplan med kommuneplantillæg

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen vil muliggøre en anvendelsesændring fra en boligandel på 10 % til op til 40 % for hele område I.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

8. december 2017 til 2. februar 2018

Sagsnummer

2016-0367513

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. februar 2018

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord med tillæg nr.1 og 2 samt kommuneplantillæg nr. 17 som PDF (48 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. juni 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioderne, notat om henvendelser modtaget i den offentlige høring, forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 309-1 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg i supplerende høring, notat om henvendelser modtaget i den supplerende høring, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring og supplerende høring, forvaltningens forslag til ændringer til tegningsbilag, almene boliger, rettelsesblad

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. juli 2018.

Tidligere materiale

Supplererende høring

Se høringsside for supplerende høring for Ørestad City Nord tillæg 2 med kommuneplantillæg

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ørestad City Nord tillæg 2 som PDF (21 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. november 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, faktaark, notat om fastsættelse af parkeringsdækning for biler

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. december 2017.

 

Kontakt