Omstrukturering af læseklasserækker

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

26. november 2012 til 12. january 2013

Sagsnummer

2010-42383

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. january 2013

Høringen er lukket

Elever med massive og vedholdende læse-/skrivevanskeligheder tilbydes undervisning i specialklasserækker. Forvaltningen vurderer fortsat, at læseklasserækkerne skal tilbydes som et specialiseret undervisningstilbud til de elever, som kan profitere heraf. Den tilgang understøttes af en tidligere rapport om Evaluering af læseklasserækkerne i Københavns Kommune, som blev udarbejdet af konsulentfirmaet HR7. På baggrund af deres anbefalinger, som fortsat er aktuelle foreslår forvaltningen en omstrukturering af læseklasserækkerne. Konkret foreslår forvaltningen, at læseklasserækken på Lergravsparkens Skole flyttes til Blågård Skole med udgangspunkt i ønsket om etablering af et større fagligt og trivselsmæssigt miljø for målgruppen samt som følge af beslutningen om udbygning af Lergravsparkens Skole, jf. budget 2013.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 21. november 2012 behandlet indstilling om omstrukturering af læseklasserækker og besluttet at sende indstillingen i høring. Herefter sammenfattes høringssvarene og indstillingen forventes behandlet endeligt i BUU den 27.02.2013. Hvis indstillingen vedtages efter høringen vil forvaltningen tilrettelægge den konkrete implementering af sammenlægningen i samarbejde med de involverede skoleledere, områdechefer, forældre og børn.
 
Herudover vil forvaltningen vende tilbage til BUU med en status på, hvordan sammenlægningen i sin helhed er forløbet.
 
Styrelsesvedtægten for folkeskolen vil desuden i givet fald blive opdateret i overensstemmelse med beslutningen.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltning Specialområdet

Få nyt om høringer

Abonnér