Oehlenschlægersgades Skole - lokalplan nr. 561

Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør en udvidelse af Oehlenschlægersgades Skole.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

8. february 2018 til 5. april 2018

Sagsnummer

2017-0094130

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. april 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 561 Oehlenschlægersgades Skole med kommuneplantillæg nr. 15 som PDF (8 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. juni 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, referat af borgermøde og notat om nedrivning af bevaringsværdig bygning.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. juni 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Oehlenschlægersgades Skole med kommuneplantillæg som PDF (8 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 1. februar 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler og nedrivning af bevaringsværdig bygning

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. februar 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér