Nyindretning af Dantes Plads

Dantes Plads skal nyindrettes efter anlæg af parkeringskælder under pladsen.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

14. juni 2019 til 4. august 2019

Sagsnummer

2019-0150088

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. august 2019

Høring ikke åben

Dantes Plads skal nyindrettes efter anlæg af parkeringskælder under pladsen. I dag rummer pladsen parkering og dermed biltrafik, hvor den i fremtiden, udover at skulle rumme nedkørsel til p-kælder, vil være et grønt havepræget byrum.

Borgerrepræsentationen besluttede 31.5.2018 at sælge Dantes Plads til Q-Park, herunder at forpligte Q-Park på at nyindrette Dantes Plads. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningens fælles indstilling til politikerne.
  • Bilag: Politisk proces, kort over Dantes Plads, Indstilling om tilpasning af udbud for underjordiske parkeringsanlæg, Tilbud Dantes Plads, Trafikal vurdering