”Nyd livet, københavner”

Vi vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer alle københavnere en bedre livskvalitet og lige muligheder for at leve et godt og langt liv.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

5. januar 2015 til 26. februar 2015

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. februar 2015

Høring ikke åben

Vi vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer alle københavnere en bedre livskvalitet og lige muligheder for at leve et godt og langt liv.Derfor har du nu mulighed for at give din mening til kende om Københavns Kommunes nye sundhedspolitik ’Nyd livet, københavner’. Sundhedspolitikken er i høring til den 26. februar 2015.

God trivsel og et godt helbred øger mulighederne for den enkelte københavner, og derfor mener vi, at sundhed er et vigtigt middel til at få det bedste ud af livet. Hvad mener du? 

Som en del af sundhedspolitikken sætter vi i 2015 fokus på psykisk sundhed samt alkohol og stoffer. Vi igangsætter to handleplaner med konkrete indsatser, der skal bidrage til at løse udfordringerne for københavnerne med eksempelvis stress og et stort forbrug af alkohol og andre rusmidler. Det gør vi, fordi københavnernes psykiske sundhed og forbrug af alkohol og stoffer har betydning for blandt andet indlæringsevnen i skolen, muligheden for at gennemføre en uddannelse, for at få og fastholde et arbejde og for at danne stærke sociale relationer gennem livet.

I de kommende 10 år vil vi løbende udarbejde nye handleplaner, der skal give københavnerne bedre livskvalitet. Det vil vi gøre sammen med alle, der kan, og vil bidrage til visionen. Det håber vi, at du vil.

Dit høringssvar indgår i den endelige udgave af sundhedspolitik og handleplaner, som behandles af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. marts 2015, Økonomiudvalget den 14. april og Borgerrepræsentationen den 30. april 2015.

 

Ansvarlig

Center for Sundhed specialkonsulent Melissa Holmes, z13s@suf.kk.dk og specialkonsulent Mikkel Bernt Nielsen za5a@suf.kk.dk