Ny skolestruktur på Amager

Borgerrepræsentationen har sendt et forslag om en ny skolestruktur for fire skoler på Amager i høring.

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

27. october 2010 til 21. january 2011

Sagsnummer

2010-79661

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. january 2011

Høringen er lukket

Baggrunden for forslaget er, at børnetallet i København stiger hastigt i disse år. I løbet af de næste 8 år forventer vi yderligere 4.500 flere elever end i dag og et behov for 18-19 nye skolespor ud over de 14 spor, som allerede
er finansieret og ved at blive bygget. 

Det stigende børnetal om få år også vil kunne mærkes på skolerne på Amager. Derfor skal vi skabe bedre plads i skolerne - dels ved at bygge nyt, dels ved at udnytte de pladsen i de nuværende skoler bedst muligt. Forslaget om en ny skolestruktur på Amager er:  
- at Dyvekeskolen, Højdevangens Skole, Sundbyøster Skole og Gerbrandskolen lægges sammen til enten to skoler på fire matrikler, én samlet skole fordelt på fire matrikler med en specialklasserække på en af skolerne eller tre indskolingskoler og en udskolingsskole fordelt på fire matrikler. Ændringen træder i kraft fra skoleåret 2012/13.

Høringen for den nye skolestruktur på Amager finder sted fra den 27. oktober 2010 til den 21. januar 2011.
 

Efter høringen behandles forslagene i Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det forventes at den endelige behandling i Borgerrepræsentationen finder sted den 10. marts 2011.  
 

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen buf@buf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér