Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner

Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

4. june 2012 til 15. august 2012

Sagsnummer

2011-41121

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. august 2012

Høringen er lukket

Daginstitutionernes rengørings- og gårdmandsbudgetter er i dag præget af betydelige forskelle i
budgettildelingen, som ikke kan forklares ud fra objektive kriterier. Budgettildelingen er til dels
historisk betinget og er resultatet af forskellige budgettildelingsmodeller i de tidligere fagforvaltninger (Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen). Opgavevaretagelsen af rengørings- og gårdmandsfunktionen er i dag decentraliseret til den enkelte institution. Al vedligeholdelse, daglig drift og rengøring er således udlagt decentralt, og det er således op til den enkelte institution selv at forvalte sine ressourcer bedst muligt – i nogle tilfælde købes en løsning eksternt hos f.eks. BUF’s Rengøringssektion eller Gårdmandskorps. Visse institutioner har valgt at lade private firmaer løse opgaven, mens ydelsen i andre tilfælde udføres af eget personale.
 
På den baggrund foreslår forvaltningen, at der implementeres en ny model, som på mere retfærdig og gennemskuelig måde omfordeler ressourcerne på institutionsområdet. Harmoniseringen af
budgettildelingsprincipperne medfører et besparelsespotentiale på henholdsvis 5 mio. kr. på
rengøringsområdet og 5 mio. kr. på gårdsmandsområdet.
 

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen

Få nyt om høringer

Abonnér