Ny budgetmodel for dagtilbud

Der er udarbejdet et forslag til en ny budgetmodel for dagtilbud.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

26. september 2022 til 11. november 2022

Sagsnummer

2022-0275574

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. november 2022

Høring ikke åben

Den nuværende budgetmodel blev indført med klyngeorganiseringen i 2010 og er - bl.a. grundet minimumsnormeringer, udjævning af klyngernes størrelse og mere pædagogisk ledelse tæt på børnene - blevet for kompleks og vanskelig at gennemskue for institutioner, klynger og netværk. 

For at gøre op med den nuværende komplekse model, skabe større forudsigelighed i institutionernes økonomi og lave en model der understøtter de politiske beslutninger om normeringer og ledelse i dagtilbud, har Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) udarbejdet en ny budgetmodel.

Den nye model er udarbejdet med udgangspunkt i følgende tre principper:

  1. Bæredygtighed: En ny model skal sikre den grundlæggende institutionsdrift og reducere udsving i tildelt bevilling.
  2. Transparens: En ny model skal være enkel, tydelig og gennemsigtig omkring, hvad der tildeles og hvorfor.
  3. Incitamenter: En ny model skal indeholde incitamenter, der understøtter effektiv institutionsdrift og understøtter de politiske beslutninger om minimumsnormeringer og nærværende pædagogisk ledelse.

Forslaget til ny budgetmodel:

  • gør tildelingen til personale og ledelse mere gennemskuelig og forudsigelig for institutioner og forældrebestyrelser,
  • synliggør politiske beslutninger om normeringer og ledelse i dagtilbuddene,
  • hverken tilføjer eller tager midler fra dagtilbuddene under ét,
  • fordeler efter ændrede kriterier og
  • ændrer ikke ved de eksisterende principper for styring.

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har på udvalgsmødet den 21. september 2022 behandlet forslag til en ny budgetmodel for dagtilbud og valgte at sende forslaget i høring hos de relevante aktører.

BUU får forelagt sagen - efter høring - på udvalgsmødet den 14. december 2022.

Kontakt