Modersmålsundervisning - ændringer som følge af Folkeskolereformen

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

4. april 2014 til 23. maj 2014

Sagsnummer

2013-0266643

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. maj 2014

Høring ikke åben

 

Københavns Kommune tilbyder modersmålsundervisning for børn fra medlemsstater i EU, fra lande, der er omfattet af aftalen om EØS samarbejdsområde samt fra Færøerne og Grønland. Kommunen tilbyder ligeledes modersmålsundervisning for børn med ikke-EU- og EØS modersmål.
Ordningen er ikke lovpligtig, men politisk besluttet i København af Borgerrepræsentationen.
 
Den ikke-lovpligtige undervisning gennemføres i dag på hverdage om eftermiddagen på en lang række af byens skoler. Folkeskolereformen udvider skoletiden og BR har i forbindelse med udmøntningen af folkeskolereformen den 13.3.2014 besluttet, at den frivillige lektiehjælp og faglige fordybelse placeres på fritidsinstitutionerne for børn i 0.-3. klasse. Der er derfor - og for at skabe en sammenhængende hverdag for børnene - behov for at overveje organisering og placering af den ikke lovpligtige modersmålsundervisning, som i dag ligger i umiddelbar forlængelse af undervisningen.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 2. april 2014 besluttede, at forslag om to modeller til organisering af modersmålsundervisning sendes i høring. Udvalget skal efter endt høring behandle sagen igen i juni måned d.å. Hvis udvalget dér godkender sagen, vil model 2 med modersmålsundervisning på hverdage kunne træde i kraft fra det førstkommende skoleårs begyndelse. Model 1 med modersmålsundervisning om lørdagen vil kunne træde i kraft fra den 1. november 2014.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed