Miljøvurdering, Skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

12. november 2013 til 19. januar 2014

Sagsnummer

2013-0176599

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. januar 2014

Høring ikke åben

I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012, er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande. Til hvert vandopland bliver der udarbejdet en konkretisering af skybrudsplanen, der udlægger de overordnede linjer for hvordan skybrudsplanen skal implementeres lokalt.

Planerne for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da de fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og de er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Den konkrete miljøvurdering omfatter vandoplandet Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård og sendes hermed i 8 ugers offentlig høring. Miljøvurderingens scoping  har tidligere være sendt i 14 dages høring hos berørte myndigheder.

Link til skybrudskonkretiseringen, som denne miljøvurdering omhandler kan finde i menuen til højre

Ansvarlig

Center for Park og Natur Jens Trædmark Jensen