Miljøvurdering af konkretiseringen af skybrudsplan for Amager og Christinshavn

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

29. october 2013 til 24. december 2013

Sagsnummer

2013-0165967

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. december 2013

Høringen er lukket

I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012, er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande. Til hvert vandopland bliver der udarbejdet en konkretisering af skybrudsplanen, der udlægger de overordnede linjer for hvordan skybrudsplanen skal implementeres lokalt.

Planerne for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da de fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og de er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Den konkrete miljøvurdering omfatter vandoplandet Amager og Christianshavn og sendes hermed i 8 ugers offentlig høring.
 

Ansvarlig

Center for Park og Natur Jens Trædmark Jensen

Få nyt om høringer

Abonnér