Marmormolen II tillæg 1 - lokalplan nr. 440-1

Lokalplanen blev bekendtgjort den 23. november 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

7. june 2016 til 31. august 2016

Sagsnummer

2016-0234022

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. august 2016

Høringen er lukket

Lokalplantillægget gør det muligt at ændre på Steven Holl-projektets udformning og placering. Desuden bortfalder kravet om offentlig adgang til broen mellem de to højhuse.

Nyt lokalplantillæg

Se høringsside for tillæg nr. 2 til lokalplan nr 440 Marmormolen II

Tidligere materiale

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 440 Marmormolen II med tillæg 1 som PDF (16 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 10. november 2016 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse: 

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, Aftale om park ved Marmormolen og kvalitetstilag på Langelinie, faktaark, høringssvar modtaget i høringsperioden, notat om indsigelsesbehandling, referat af borgermøde.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 23. november 2016.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Marmormolen tillæg 1 som PDF (26 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 26. maj 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, anmodning om lokalplan, ændringsforslag.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. juni 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér