Lønstrupgård - lokalplan nr. 559

Planen vil muliggøre etablering af ca. 52 nye tagboliger og nybebyggelse i den eksisterende almene boligbebyggelse Lønstrupgård i Vanløse

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

24. februar 2016 til 20. april 2016

Sagsnummer

2016-0011393

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. april 2016

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 559 Lønstrupgård som PDF (12 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioderne, notat om henvendelser, opsamling fra borgermøde, forslag til ændringer, rettelsesblad mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 16. maj 2018.

Tidligere materiale

Supplererende høring

Se høringsside for supplerende høring for Lønstrupgård

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Lønstrupgård som PDF (12 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 8. februar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 24. februar 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér