Lille Torv - Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en omdannelse af et utidssvarende butikscenter til blandet bolig og butiksområde.

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

10. april 2017 til 12. june 2017

Sagsnummer

2017-0182425

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. june 2017

Høringen er lukket

Kommuneplantillægget skal muliggøre en højere bebyggelsesprocent, så området kan fortættes med flere boliger.

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg 

Hent lokalplanforslag Lille Torv med kommuneplantillæg som PDF 

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. marts 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, trafikvurdering, træer på og ved lokalplanområdet, høringssvar fra Københavns Museum, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. april 2017.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér