Lille Torv - lokalplan nr. 556 med kommuneplantillæg

Lokalplanen muliggør opførelse af butikker og familieboliger i området nordøst for Ruten i Brønshøj-Husum.

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

10. april 2017 til 12. juni 2017

Sagsnummer

2017-0182425

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. juni 2017

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan med kommuneplantillæg 

Hent lokalplan nr. 556 Lille Torv som PDF med kommuneplantillæg (13 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 1. februar 2018 vedtaget lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, notat om henvendelser, referat af borgermøde, ny tegning nr. 2, 3, 4, 5, parkeringsnotat, skema over foreslåede ændringer
     

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. februar 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg 

Hent lokalplanforslag Lille Torv med kommuneplantillæg som PDF (10 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. marts 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, trafikvurdering, træer på og ved lokalplanområdet, høringssvar fra Københavns Museum, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. april 2017

Kontakt