”Lev stærkt hele livet”

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer københavnerne et godt ældreliv med høj livskvalitet længst muligt.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

20. januar 2015 til 17. februar 2015

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. februar 2015

Høringen er lukket

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer københavnerne et godt ældreliv med høj livskvalitet længst muligt. Derfor har du nu mulighed for at give din mening til kende om Københavns Kommunes nye ældrepolitik ’Lev stærkt hele livet’. Ældrepolitikken er i høring til den 17. februar 2015.
 

Følelsen af at have overblik og selvbestemmelse i ens eget liv er det mest afgørende for livskvaliteten. Derfor mener vi, at ældre i København skal have hjælp og støtte til at kunne mestre deres egen hverdag mest muligt og fortsætte det liv, de altid har levet. Hvad mener du?

Visionen for Københavns Kommunes ældrepolitik er frihed, tryghed og medborgerskab. Det betyder, at Københavnerne skal have frihed til at vælge tilbud, der passer til deres liv, og de skal være trygge ved, at kommunen sikrer en sammenhængende indsats og stiller med kompetent støtte, når de har brug for det.

Samtidig skal flere borgeres ressourcer bringes i spil. Vi skal sikre de bedste betingelser for, at også de ældre medborgere kan udfolde deres engagement, hvad enten det sker som pårørende, medarbejder, frivillig eller bruger af ældreplejens tilbud.

Visionen sætter retning for udviklingen af tilbuddene på ældreområdet de næste fire år. Og vi håber, at du vil være med til at præge den udvikling.

Ældrepolitikken er i høring til den 17. februar 2015. Dit høringssvar indgår i den endelige udgave af ældrepolitikken, som behandles af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. marts 2015.

Ansvarlig

Center for Omsorg Afdelingsleder Marianne Christine Skov Iversen på mail CL4L@suf.kk.dk og specialkonsulent Lise Bitsch Simonsen på mail YA26@suf.kk.dk. Kontakt Lise Bitsch Simonsen på mail eller på telefon 24 99 09 86 ved spørgsmål.

Få nyt om høringer

Abonnér