Kornblomstvej II - lokalplan nr. 572

  • Luftfoto over lokalplanområdet Kornblomstvej II
Lokalplanen vil muliggøre afslutning af karréstruktur langs Sundholmsvej samt opførelse af et beboerhus

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

11. september 2018 til 6. november 2018

Sagsnummer

2018-0109181

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. november 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 572 Kornblomstvej II som PDF (6 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 28. februar 2019 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om almene boliger, svar på spørgsmål om almene boliger

Lokalplan[en er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 11. september 2018.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 12. marts 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 9. april 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservicecenteret, Sundby Bibliotek – Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 9. spril 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 572 Kornblomstvej II. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kornblomstvej II som PDF (5 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 27. august 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastlæggelse af parkeringsdækning for biler, notat om træer, almene boliger og orientering om anlægsprojektet Kornblomstparken

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. september 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér