Kommende gæstelicens i tidsbegrænsede parkeringszoner

Da der efter politisk behandling er kommet betydelige ændringer i løsningsforslaget, foretages denne nye høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

31. oktober 2022 til 12. december 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. december 2022
Skriv høringssvar

Københavns Borgerrepræsentation har i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget for 2022 den 7. oktober 2021, besluttet, at der skal indføres nye tidsbegrænsede parkeringszoner i store dele af København.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere haft et løsningsforslag for en kommende gæstelicens i høring, og dette løsningsforslag er blevet præsenteret på en række borgermøder. Da der efter politisk behandling er kommet betydelige ændringer i løsningsforslaget, foretages denne nye høring. 

Forslaget til den kommende Gæstelicens, der vil være gældende for alle (eksisterende og kommende) tidsbegrænsede parkeringszoner, er i offentlig høring i perioden 31. oktober – 12. december 2022 forud for, at Teknik- og Miljøudvalget træffer endelig beslutning om etablering af zonen, som forventes at træde i kraft i 2023. 

Forslaget i korte træk:

  • Beboere med adresse inden for den tidsbegrænsede zone kan ansøge om gæstelicens. 
  • Der udstedes et ubegrænset antal gæstelicenser til alle beboer over 15 år med adresse indenfor zonen. 
  • Licensen er gratis og undtager gæsteparkeringer fra tidsbegrænsningen.
  • Gæstelicensen vil gælde 3 kalenderdage.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer de indkomne høringssvar i december 2022, så de kan indgå i den politiske behandling af forslaget. 

Du kan læse den politiske beslutning fra budgetaftale 2022 i linket nedenfor. 

M285 Udvidelse af parkeringszonerne i København – oprettelse af 15 tidsbegrænsede parkeringszoner

Uddybende information om forslaget til den kommende parkeringszone kan findes på www.blivhoert.kk.dk under afsluttede høringer

Kontakt