Kommende gæstelicens i tidsbegrænsede parkeringszoner

Da der efter politisk behandling er kommet betydelige ændringer i løsningsforslaget, foretages denne nye høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

31. oktober 2022 til 19. december 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. december 2022

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentation har i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget for 2022 den 7. oktober 2021, besluttet, at der skal indføres nye tidsbegrænsede parkeringszoner i store dele af København.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere haft et løsningsforslag for en kommende gæstelicens i høring, og dette løsningsforslag er blevet præsenteret på en række borgermøder. Da der efter politisk behandling er kommet betydelige ændringer i løsningsforslaget, foretages denne nye høring. 

Forslaget til den kommende Gæstelicens, der vil være gældende for alle (eksisterende og kommende) tidsbegrænsede parkeringszoner, er i offentlig høring i perioden 31. oktober – 12. december 2022 forud for, at Teknik- og Miljøudvalget træffer endelig beslutning om etablering af zonen, som forventes at træde i kraft i 2023. 

Forslaget i korte træk:

  • Beboere med adresse inden for den tidsbegrænsede zone kan ansøge om gæstelicens. 
  • Der udstedes et ubegrænset antal gæstelicenser til alle beboer over 15 år med adresse indenfor zonen. 
  • Licensen er gratis og undtager gæsteparkeringer fra tidsbegrænsningen.
  • Gæstelicensen vil gælde 3 kalenderdage.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer de indkomne høringssvar i december 2022, så de kan indgå i den politiske behandling af forslaget. 

Du kan læse den politiske beslutning fra budgetaftale 2022 i linket nedenfor. 

M285 Udvidelse af parkeringszonerne i København – oprettelse af 15 tidsbegrænsede parkeringszoner

Uddybende information om forslaget til den kommende parkeringszone kan findes på www.blivhoert.kk.dk under afsluttede høringer

Kontakt