Københavns Skybrudsplan

Som konsekvens af stigende regnmængder og heftigere skybrud har Københavns Kommune lavet en plan for håndtering af skybrudsvand, så oversvømmelser undgås.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

20. september 2012 til 17. october 2012

Sagsnummer

2012-140548

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. october 2012

Høringen er lukket

Københavns Kommunes Skybrudsplan fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette.
Planen fastlægger et overordnet serviceniveau - og dermed en acceperet risiko - for sikringen af byen mod skybrud. Økonomiske beregninger viser, at det bedst kan betale sig at beskytte byen mod 100-årsregnen.
I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor disse skal der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsaten. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra. 

Ansvarlig

Palle Dannemand Sørensen Center for Park og Natur

Få nyt om høringer

Abonnér