Københavns Kommunes vandhandleplan

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

22. juni 2012 til 2. september 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. september 2012

Høring ikke åben

EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner for alle vandområder i Danmark. Vandplanerne beskriver, hvilke tiltag der skal til for at indfri kravene om et godt vandmiljø.
 
Københavns Kommune skal lave en kommunal vandhandleplan på baggrund af de statslige vandplaner. Handleplanen skal beskrive, hvordan vi vil gennemføre vores del af opgaven.

Handleplanen er delt op i to dele:
Del 1: Overfladevand
Del 2: Grundvand
Derudover en kort opsummering af del 1.

 

Særligt om overfladevand

Københavns kommunes ambition er højere end statens vandplan er. Derfor indeholder denne handleplan vores egne planer og visioner for vandmiljøet og beskriver de tiltag, som skal sørge for, at vi når de ambitiøse mål inden 2020.
 
Særligt om grundvand

Planen indeholder bl.a. kommunens egne supplerende retningslinier for myndighedsregulering i forhold til grundvand

 
Du kan sende dit høringssvar til Center for Park og Natur, hvis dit svar gælder overfladevand – søer, vandløb og kystvande og til Center for Miljø, hvis dit svar gælder grundvand.
• Center for Park og Natur på mailadressen: Parkognatur@tmf.kk.dk
•  Center for Miljø på mailadressen:  Miljoe@tmf.kk.dk
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur. Center for Miljø.