København som Julemarkedsby

Teknik- og Miljøforvaltningen har til hensigt at give tilsagn om tilladelse til seks forskellige julemarkeder i 2014, hvorved der kan skabes en høj grad af julestemning i hele Indre By.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

9. april 2014 til 17. june 2014

Sagsnummer

2014-0040416

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. june 2014

Høringen er lukket

 Teknik- og Miljøforvaltningen har for sæsonen 2014 modtaget henvendelser fra forskellige arrangører omkring muligheden for at afholde julemarkeder på flere af byens centrale pladser herunder Nytorv, Kultorvet, Regnbuepladsen, Højbro Plads samt Halmtorvet. Sammenlagt med de årligt tilbagevendende julemarkeder i Nyhavn og Tivoli er der således nu mulighed for at skabe en meget aktiv og levende julestemning i størstedelen af Indre By.
Teknik- og Miljøforvaltningen modtog efter sidste års julemarked på Højbro Plads en del klager fra naborestauranter, som overvejende går på, at markedet opleves som meget lukket om sig selv og ikke indgår som en naturlig del af det omkringliggende butiks-, restaurations- og byliv. Det er et problem, som forvaltningen kan genkende fra andre lignende arrangementer.
Teknik- og Miljøforvaltningen har til hensigt at give tilsagn om tilladelse til alle markederne, hvorved der kan skabes en høj grad af julestemning i hele Indre By. I den forbindelse ønsker forvaltningen derfor,at bede Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, hvorvidt derover for arrangørerne af julemarkederne skal stilles krav om,

  1. at markederne åbnes op, så de opleves som en mere integreret del af byen
  2. at markederne inviterer til samarbejde med de omkringliggende restaurationer, butikker og stader, så der også på denne vis opnås en bedre synergieffekt. 

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker i den forbindelse at høre eksterne interesseorganisationer og lokaludvalg om deres holdning til København – og mere specifikt Indre By - som julemarkedsby.

Ansvarlig

Byliv@tmf.kk.dk Mikkel Mindegaard

Få nyt om høringer

Abonnér