Kirsebærhaven Nord - lokalplanforslag

  • Luftfoto, der viser lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nyt tidssvarende plejehjem i Folehavekvarteret.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

5. januar 2024 til 1. marts 2024

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. marts 2024

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan og kommuneplantillæg som PDF (5,6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 30. november 2023 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 5. januar 2024.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 25. januar 2024

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 5. februar 2024 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt