Kirsebærhaven Nord - lokalplan 632 og kommuneplantillæg nr. 24

  • Luftfoto, der viser lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nyt tidssvarende plejehjem i Folehavekvarteret.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

5. januar 2024 til 1. marts 2024

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. marts 2024

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 632 Kirsebærhaven Nord og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2019 som PDF (5,6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 30. maj 2024 vedtaget lokalplanen og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2019. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, forslag til ændringer efter høring, referat fra borgermøde, træer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 5. januar 2024.

Planerne blev offentliggjort på Plandata.dk den 6. juni 2024.

Klagemulighed

Indtil 4 uger fra bekendtgørelse kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 632 Kirsebærhaven Nord og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2019. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan og kommuneplantillæg som PDF (5,6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 30. november 2023 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 5. januar 2024.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 5. februar 2024 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt