Justering af klyngestrukturen på dagtilbudsområdet

Der er udarbejdet et høringsforslag til, hvor i byen det nye pejlemærke giver anledning til at justere i den eksisterende klyngestruktur.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

26. november 2021 til 11. februar 2022

Sagsnummer

2021-0320232

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. februar 2022

Høring ikke åben

Med budget 2022 er det besluttet at øge ledelseskapaciteten tæt på børn, medarbejdere og forældre i de københavnske dagtilbud i tråd med principper og pejlemærker for organisering af ledelse i dagtilbud. Det betyder, at der b.a. skal foretages justering af klyngestruktur på dagtilbudsområdet.

Et af de nye pejlemærker er, at hvis der er mere end 750 pladser i en klynge, skal områdechefen gå i dialog med direktionen om den fremtidige klyngeorganisering i området og behov for eventuelle tilpasninger. Forældrebestyrelse og -forældreråd samt LokalMED skal inddrages. 

De nuværende klynger varierer i størrelse fra ca. 200 til ca. 1.100 0-5 årspladser, og der er derfor behov for at justere i klyngestrukturen nogle steder. Forvaltningen har udarbejdet  høringsforslag til, hvor i byen det nye pejlemærke giver anledning at justere i den eksisterende klyngestruktur. 

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har på udvalgsmødet den 24. november 2021 besluttet at sende forslaget i høring hos involverede parter på det kommunale dagtilbudsområde - forældrebestyrelser og forældreråd, LokalMED i klyngerne og LFS.

BUU forelægges en indstilling på baggrund af høringen forventeligt i april 2022 med henblik på endelig beslutning i BR inden sommerferien 2022.

Den nye klyngestruktur implementeres med virkning pr. 1. januar 2023.

Kontakt