Indskrænkning af nattilladelser på bevillingsområdet

Stop for nye nattilladelser i visse gader på Indre Nørrebro.

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

17. march 2016 til 8. april 2016

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. april 2016

Høringen er lukket

Det påtænkte varsel om praksisændring lyder:

  • Der er stop for nye nattilladelser nætter efter søndage til torsdage i gaderne Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af Nørrebrogade (nr. 1-27 og 2-26).
  • Der er stop for nye nattilladelser efter kl. 02.00 nætter efter fredage og lørdage i gaderne Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af Nørrebrogade (nr. 1-27 og 2-26).

Baggrunden for varslet er, at beboerne i området oplever et stadigt mere livligt natteliv med deraf følgende støjgener. Desuden viser undersøgelser, at der i disse gader er en meget stor beboelsestæthed på mellem 196 og 247 beboere pr. 100 meter gade. Der er allerede en del restaurationer med nattilladelse i disse gader, og der er registreret en stigning i antallet af nattilladelser i området de senere år. 
Kommunens undersøgelser i andre områder af byen viser, at i områder med mange restaurationer med nattilladelser, er der betydelig øget risiko for, at der opstår gener fra nattelivet for de omkringboende.
Hensynet til de mange beboeres nattesøvn i disse gader, særligt nætter før hverdage, vurderes af ovenstående grunde at måtte veje tungere end hensynet til, at nye restaurationer kan få nattilladelse til ud over kl. 02.00 nætter efter fredage og lørdage.
 

Ansvarlig

Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse Martin Gyldstrand

Få nyt om høringer

Abonnér