Idéer og forslag, VVM for olietanke OTC Syd på prøvestenen

Københavns Kommune indkalder idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i miljøkonsekvensrapport for OTC.

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

3. oktober 2017 til 24. oktober 2017

Sagsnummer

2017-0331276

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. oktober 2017

Høring ikke åben

Oiltanking Copenhagen A/S har i 2015 overtaget det tidligere Shell-depot (OTC Syd) i den sydlige del af Prøvestenen med det formål at genoptage Shells tidligere aktiviteter med import, oplagring og distribution af flybrændstof til brændstoflageret i Kastrup Lufthavn samt distribution af benzin og diesel til lastbiler. OTC Syd skal derfor have ny miljøgodkendelse samt sikkerhedsrapport, ligesom OTC skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM) for aktiviteterne på OTC Syd.

Miljøkonsekvensrapporten skal give tilstrækkelig viden til, at borgere og politikere kan vurdere projektets påvirkninger på mennesker, natur og miljø.

Afgiv dine idéer og forslag senest den 24. oktober 2017.

Kontakt