Idéer og forslag, VVM for olietanke OTC Syd på prøvestenen

Københavns Kommune indkalder idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i miljøkonsekvensrapport for OTC.

Høringsfrist:

24. oktober 2017
Indsendt af:
Kløvermarken A/S, Raffinaderivej 10 A/S og Skanska A/S
Dato: 24. oktober 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kløvermarken A/S, Raffinaderivej 10 A/S og Skanska A/S
By:
København V
Postnr.:
1561
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Kløvermarken A/S,  Raffinaderivej 10 A/S og Skanska A/S
Indsendt af:
Vestergaard
Dato: 24. oktober 2017
Svarnummer:
4
By:
N.
Postnr.:
2200
Prøvestenens farlige oplag er en uomgængelig nødvendighed for Hovedstaden . Så længe verden baserer sig på kulbrinte af enhver art, hvilket formentlig vil forsætte langt ud i fremtiden, kan København og Sjælland ikke fungere uden et stort depot af brændstoffer og eksplosive opløsningsmidler, som af historiske årsager ligger på Benzinøen Prøvestenen. . Siden middelalderen har marinen haft oplag af krudt og kugler, og alverdens sprængstoffer på Holmen. Fra 1872 til 1996 har B&W haft skibsværft på Refshaleøen, med uendelig støj og forurening af såvel luft som jord. Hertil kommer så de livsnødvendige sanitære faciliteter, som kloak-pumpestationer ved Kløvermarken, og rensningsanlægget Lynetten, samt kraftvarmeværket Amagerværket og Amagerforbrændingen, Amager Ressource Center, ARC og Amager Bakke. . Alle disse støjende, stinkende / luftforurenende og / eller eksplosive faciliteter har i op til flere hundrede år været samlet praktisk i området Holmen, Refshaleøen, Lynetten, og Prøvestenen, langt uden for almindelige Københavneres rækkevidde og uden for deres interesse. Sådan bør det forblive. . Sikkerhedsafstandene bør opretholdes og sikres for fremtiden, således at der ikke etableres nogen form for boliger eller intensive opholdsbebyggelser eller publikums-krævende aktiviteter inden for en sikkerhedsafstand på omkring 2000 meter fra Benzinøen Prøvestenen. . Der bør formentlig indregnes plads og sikkerhedsafstand til kommende tankanlæg for LPG, flydende gas under tryk, som skibsfarten antages at ville anvende i fremtiden. . De usandsynlige eksplosioner, som desværre alligevel forekommer, bør føre til en væsentlig større sikkerhedsafstand, end den beregnede mindste afstand, ved at sikre at unødigt byggeri forhindres så evt. eksplosioner og udslip kan ske uden at forulempe eller skade sagesløse mennesker. . Lær af katastroferne. Den mest relevante og mest lærerige ”begivenhed” er stadig Buncefield major incident, ved Buncefield, Hemel Hempstead, d. 11. december 2005. Heldigvis skete eksplosionen en søndag morgen omkring kl. 6 hvor ingen var på arbejde og alle sov i deres senge, så ingen blev dræbt, men alligevel blev 43 sårede. https://www.theguardian.com/uk/2005/dec/11/buncefield3 http://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucks-herts-34919922 Umiddelbart efter eksplosionen i Buncefield i 2005 lignede området tilnærmelsesvis Hiroshima og Nagasaki, da alt enten var brændt eller blæst omkuld af trykbølgen. Luftfotos fra området viser at de centrale dele stadig er uanvendelige katastrofeområder. http://www.trant.co.uk/what-we-do/oil-and-gas/buncefield-aviation-fuel-terminal/ . De ”mindre uheld” i fyrværkerilageret i Seest ved Kolding og eksplsionsbranden i tankene på Fredericia havn bør ligeledes tages i erindring, . Endelig erindres Enschede i Nederlandene d. 13. maj 2000 som ”dræbte 23 mennesker (blandt andre fire brandmænd) og skadede 947.” http://jyllands-posten.dk/international/ECE3287022/20-dr%C3%A6bt-i-hollandsk-fyrv%C3%A6rkeri-katastrofe/ https://dan.wikitrans.net/Fyrverkeriolyckan_i_Enschede . Sikkerheden bliver et voksende problem Bare for et år siden kunne man teoretisere om risikoen ved droner og modelfly, som kan sendes ind over Benzinøen Prøvestenen. Nu er droner til leg, hobby, professionel overvågning samt til militær eller terroristisk krigsførelse en realitet, som er vanskelig at holde på sikkerhedsafstand, med mindre kommunen kategorisk afviser enhver form for byggeri inden for en solid sikkerhedsafstand, på op mod 2000 meter, jfr. Buncefield. . Prøvestenens gamle og noget tilfældige sikkerheds-afstande var anslået, som rimelige, med 1200-1400-1600 meter eller mere fra tankene til nærmeste boliger. De kendte eksplosioner viser at sikkerheds-afstandene skal være større, hvis menneskeliv ikke skal sættes på spil af kommunen og Borgerrepræsentationen. . Kommune bør overveje at forbyde almindelig adgang til toppen af Amagerforbrændingen, ARC, da udsigtsstedet vil give enhver terrorist fin udsigt og frie sigtelinjer over hele Benzinøen. . Det er ikke sjovt! Derfor skal Benzinøen Prøvestenen med alle de farlige oplag sikres, så de nødvendige oplag kan forblive tæt på Hovedstaden, men i sikkerhed for uønsket indtrængen og i sikkerhed for utilsigtede hændelser, som ingen ønsker, men heller ikke forhindre hvis uheld eller onde kræfter er ude. . Der er alternative arealer til boliger og erhverv Der er ingen grund til at drømme om at overbebygge området med Prøvestenen, Lynetten, Refshaleøen, når der er store arealer i Nordhavnen og tilnærmelsesvis ubegrænset plads ude i Fingerplanens 5 fingre, lige uden for de anakronistiske kommunegrænser. . Der er ingen grund til at samle alt inden for kommunegrænsen, når der er så god plads udenfor! . De gamle industri-områder efter Sundby Gasværk, Amager Strandvej 3, ”Kløverparken” med forureningen efter Pyrolyseværket osv. bør anvendes så ekstensivt som muligt, helst til kortvarigt ophold og fritidsaktiviteter, sport og idræt, som kommunen og dens borgere i høj grad savner. Byggeri til længerevarende ophold af enhver art bør undgås. . Lars Vestergaard, Mimersgade, Nørrebro, 24 oktober 2017
Læs høringssvar fra Vestergaard
Indsendt af:
Vestergaard
Dato: 24. oktober 2017
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2200
Prøvestenens farlige oplag er en uomgængelig nødvendighed for Hovedstaden Så længe verden baserer sig på kulbrinte af enhver art, hvilket formentlig vil forsætte langt ud i fremtiden, kan København og Sjælland ikke fungere uden et stort depot af brændstoffer og eksplosive opløsningsmidler, som af historiske årsager ligger på Benzinøen Prøvestenen. Siden middelalderen har marinen haft oplag af krudt og kugler, og alverdens sprængstoffer på Holmen. Fra 1872 til 1996 har B&W haft skibsværft på Refshaleøen, med uendelig støj og forurening af såvel luft som jord. Hertil kommer så de livsnødvendige sanitære faciliteter, som kloak-pumpestationer ved Kløvermarken, og rensningsanlægget Lynetten, samt kraftvarmeværket Amagerværket og Amagerforbrændingen, Amager Ressource Center, ARC og Amager Bakke. Alle disse støjende, stinkende / luftforurenende og / eller eksplosive faciliteter har i op til flere hundrede år været samlet praktisk i området Holmen, Refshaleøen, Lynetten, og Prøvestenen, langt uden for almindelige Københavneres rækkevidde og uden for deres interesse. Sådan bør det forblive. Sikkerhedsafstandene bør opretholdes og sikres for fremtiden, således at der ikke etableres nogen form for boliger eller intensive opholdsbebyggelser eller publikums-krævende aktiviteter inden for en sikkerhedsafstand på omkring 2000 meter fra Benzinøen Prøvestenen. Der bør formentlig indregnes plads og sikkerhedsafstand til kommende tankanlæg for LPG, flydende gas under tryk, som skibsfarten antages at ville anvende i fremtiden. De usandsynlige eksplosioner, som desværre alligevel forekommer, bør føre til en væsentlig større sikkerhedsafstand, end den beregnede mindste afstand, ved at sikre at unødigt byggeri forhindres så evt. eksplosioner og udslip kan ske uden at forulempe eller skade sagesløse mennesker. Lær af katastroferne. Den mest relevante og mest lærerige ”begivenhed” er stadig Buncefield major incident, ved Buncefield, Hemel Hempstead, d. 11. december 2005. Heldigvis skete eksplosionen en søndag morgen omkring kl. 6 hvor ingen var på arbejde og alle sov i deres senge, så ingen blev dræbt, men alligevel blev 43 sårede. https://www.theguardian.com/uk/2005/dec/11/buncefield3 http://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucks-herts-34919922 Umiddelbart efter eksplosionen i Buncefield i 2005 lignede området tilnærmelsesvis Hiroshima og Nagasaki, da alt enten var brændt eller blæst omkuld af trykbølgen. Luftfotos fra området viser at de centrale dele stadig er uanvendelige katastrofeområder. http://www.trant.co.uk/what-we-do/oil-and-gas/buncefield-aviation-fuel-terminal/ De ”mindre uheld” i fyrværkerilageret i Seest ved Kolding og eksplsionsbranden i tankene på Fredericia havn bør ligeledes tages i erindring, Endelig erindres Enschede i Nederlandene d. 13. maj 2000 som ”dræbte 23 mennesker (blandt andre fire brandmænd) og skadede 947.” http://jyllands-posten.dk/international/ECE3287022/20-dr%C3%A6bt-i-hollandsk-fyrv%C3%A6rkeri-katastrofe/ https://dan.wikitrans.net/Fyrverkeriolyckan_i_Enschede Sikkerheden bliver et voksende problem Bare for et år siden kunne man teoretisere om risikoen ved droner og modelfly, som kan sendes ind over Benzinøen Prøvestenen. Nu er droner til leg, hobby, professionel overvågning samt til militær eller terroristisk krigsførelse en realitet, som er vanskelig at holde på sikkerhedsafstand, med mindre kommunen kategorisk afviser enhver form for byggeri inden for en solid sikkerhedsafstand, på op mod 2000 meter, jfr. Buncefield. Prøvestenens gamle og noget tilfældige sikkerheds-afstande var anslået, som rimelige, med 1200-1400-1600 meter eller mere fra tankene til nærmeste boliger. De kendte eksplosioner viser at sikkerheds-afstandene skal være større, hvis menneskeliv ikke skal sættes på spil af kommunen og Borgerrepræsentationen. Kommune bør overveje at forbyde almindelig adgang til toppen af Amagerforbrændingen, ARC, da udsigtsstedet vil give enhver terrorist fin udsigt og frie sigtelinjer over hele Benzinøen. Det er ikke sjovt! Derfor skal Benzinøen Prøvestenen med alle de farlige oplag sikres, så de nødvendige oplag kan forblive tæt på Hovedstaden, men i sikkerhed for uønsket indtrængen og i sikkerhed for utilsigtede hændelser, som ingen ønsker, men heller ikke forhindre hvis uheld eller onde kræfter er ude. Der er alternative arealer til boliger og erhverv Der er ingen grund til at drømme om at overbebygge området med Prøvestenen, Lynetten, Refshaleøen, når der er store arealer i Nordhavnen og tilnærmelsesvis ubegrænset plads ude i Fingerplanens 5 fingre, lige uden for de anakronistiske kommunegrænser. Der er ingen grund til at samle alt inden for kommunegrænsen, når der er så god plads udenfor! De gamle industri-områder efter Sundby Gasværk, Amager Strandvej 3, ”Kløverparken” med forureningen efter Pyrolyseværket osv. bør anvendes så ekstensivt som muligt, helst til kortvarigt ophold og fritidsaktiviteter, sport og idræt, som kommunen og dens borgere i høj grad savner. Byggeri til længerevarende ophold af enhver art bør undgås. Lars Vestergaard, Mimersgade, Nørrebro, 24 oktober 2017
Læs høringssvar fra Vestergaard
Indsendt af:
Birger Andersen
Dato: 23. oktober 2017
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Borger med indsigt i forhold på Amagerbro
By:
København S
Postnr.:
2300
Strategisk betydning for København - sikkerhedsafstand til Prøvestenen Min henvendelse skal ses i lyset af de mange "fantasifulde" tiltag, der i en årrække har været for udvikling af det nordøstlige Amager uden hensyn til sikkerhedsafstande og deres indflydelse på brug af arealer beliggende på det østligste af Amager og Christianshavn. I forbindelse med forsøg på byggeri på Kløvermarken var det ganske svært at få oplysninger til offentligheden om sikkerhedsafstand til de eksisterende oplagsanlæg. Senest måtte et par borgere igen gøre opmærksom på disse forhold, da BR og forvaltningen planlagde skole klods op af Benzinøen på det tidligere Sund By Gasværks grund. Disse anlæg må accepteres og anerkendes som af vital betydning for byen samt hovedstadsregionens drift, specielt som depot for flybrændstof, bunkerprodukter til anden brug samt forsyning af "tunge produkter" som skrot, sten, beton mv. Dette giver trafik, støj, støv og eksplosionsfare. Der er ingen muligheder for anden placering. Disse funktioner og den nuværende placering er vital for København. Specielt må eksplosionsfare, som ikke længere kun kan ske ved "uheld", men måske udløses med vilje, da Benzinøen må antages at være byens oplagt største eksplosionsfarlige terrormål(?). Denne risiko kan kun imødegås og minimeres ved at holde en tilpas afstand. Det er derfor en klar opgave, at få afdækket og fastlagt nødvendig sikkerhedsafstand - og at dette forhold indgår med åbenhed i udredningsarbejdet. Det kan medføre, at planlægning for anvendelse af nærliggende arealer på det østlige Amager må blive med begrænset anvendelsesmuligheder. De cirkler, der er angivet i oplæggets figur 2, viser ikke sikkerhedsafstand for nærliggende bygninger og dermed for liv og velfæld i anden mands firma og bolig. Der henviser til erfaringer fra bl.a. Boncefield - se f.eks. https://en.wikipedia.org/wiki/Buncefield_fire Der er medsendt bilag med 3 kortskitser, der illustrerer pointen med sikkerhedsafstand - udredningsarbejdet må omfatte en klar og forpligtende stillingstagen, der også klart fremgår af fremtidig kommuneplan, miljøgodkendelser og lokalplaner.
Læs høringssvar fra Birger Andersen
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 23. oktober 2017
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Høringssvaret er vedhæftet
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg