Husumforbindelsen

Projektforslag om cykelforbindelse mellem Tingbjerg og Husum Syd

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

1. oktober 2018 til 12. november 2018

Sagsnummer

2018-0259824

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. november 2018

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentation besluttede d. 2. oktober 2014 via cykelpakke ”Cykelby for alle” at etablere bl.a. Husumforbindelsen og belysning på Vestvolden. 
Områdefornyelsen Husum, som lukkede i 2015 ønskede at binde den nordlige og den sydlige del af Husum sammen på tværs af Frederikssundsvej for de lette trafikanter, da Husums vejstruktur gør det er let at bevæge sig fra øst til vest, men mere vanskeligt at bevæge sig fra nord til syd. Projektet understøtter Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi i at styrke sammenhængen mellem Tingbjerg og Husum samt skabe gode gang- og cykelforbindelser til den omkringliggende by.

Husumforbindelsen starter sit forløb i Tingbjerg og krydser Vestvolden via en ny bro på de eksisterende brofæster og følger Kobbelvænget til Frederikssundsvej og videre ad Korsager Alle til tunnellen under S-banen ved Åvendingen med en afstikker til Husumparken/Husum skole. En bedre infrastrukturel sammenhæng mellem områderne vil blandt andet øge borgernes brug af de eksisterende idræts- og kulturfaciliteter. 

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at beboere og erhvervsdrivende langs den berørte strækning indgiver deres kommentarer og bemærkninger til projektforslaget. De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden, vil efterfølgende blive behandlet og forsøgt indarbejdet i projektet.

 

Kontakt