Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel med tilhørende udkast til VVM-tilladelse

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

7. oktober 2019 til 2. december 2019

Sagsnummer

2018-0238144

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. december 2019

Høring ikke åben

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har den 29. maj 2018 ansøgt om etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel fra Sct. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge 45 med udløb i Københavns Havn.

Projektet er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger projektets påvirkning på miljøet i anlægs- og driftsfasen på miljøparametrene støj, vibrationer, jord, trafik, luft, overfladevand og vandkvalitet, grundvand og drikkevand, kulturarv, mennesker og sundhed, Landskab og visuelle forhold m.fl.  

Miljøkonsekvensrapport samt udkastet til VVM-tilladelse er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 2. december 2019. Bemærkninger kan afgives her på siden. 

Myndighederne for dette VVM-projekt er Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Forsidebilledet viser et eksempel på tunnelrør, kilde HOFOR.   

Informationsmøde

Bygherre afholder informationsmøde for offentligheden om projektet og miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel 13. november kl. 18.30 - 20.30 på Gasværksvejens Skole, Gasværksvej 22, 1656 København V.

På mødet vil der være deltagelse fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 23. september 2019 behandlet sagen om Miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel til offentlig høring, Vesterbro/Kongens Enghave.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

Udvalget opfordrer forvaltningen til at indlede dialog med HOFOR og Frederiksberg Forsyning om at få tilrettelagt transport til og fra skakterne, så den kan foregå på den miljø- og trafikmæssigt mest hensigtsmæssige måde.

Indstillingsdokumenter samt Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen kan læses på dette link:

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/2309201...

Kontakt