Høring af kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service

Socialforvaltningen sender udkast til revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmis-brug i Københavns Kommune i høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

12. august 2020 til 4. september 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. september 2020

Høringen er lukket

Høringen sker forud for politisk behandling i Social-udvalget og Borgerrepræsentationen.

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug skal kommunen revidere standarden mindst hvert andet år. Den nuværende kvalitetsstandard for social behandling for stofmis-brug er gældende for årene 2019-2020. Socialforvalt-ningen har på den baggrund udarbejdet udkast til re-videret kvalitetsstandard gældende for årene 2021-2022.

Kvalitetstandarden for social behandling for stofmis-brug beskriver det serviceniveau, man som borger kan forvente at få, hvis man modtager social behandling for et problematiske forbrug af stoffer i Københavns Kommune. 

Efter høringsperiodens afslutning vil udkast til kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug blive forelagt Socialudvalget til godkendelse på møde den 11. november.

Herefter skal kvalitetsstandarden godkendes af Borgerrepræsentationen på møde den 10. december 2020. Kvalitetsstandarden træder i kraft ved årsskiftet. 

Kontakt

Mi Kortzau på mail z434@kk.dk

Høringsmaterialet er ikke tilgængeligt for skærmlæsere og andre digitale hjælpemidler. Kontakt Mi Kortzau, hvis du ønsker at modtage en tilgængelig version af høringsmaterialet. 
 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér