Høring af kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2023

  • Københavns Kommune logo
Kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen 2023 om serviceydelser i Socialforvaltningens hjemmepleje er i høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

4. oktober 2022 til 1. november 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. november 2022

Høring ikke åben

Borgerrepræsentationen skal én gang årligt godkende en borgerrettet kvalitetsstandard for serviceydelser efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 om personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdende træning.

I Socialforvaltningens kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2023 kan man læse om mulighederne for at få hjælp i hverdagen, hvis man som borger i Københavns Kommune har en fysisk, psykisk eller social udfordring, som gør det vanskeligt at klare de daglige opgaver, og er primært i aldersgruppen 18 til 65 år. Kataloget består også af en tilbudsdel, hvor andre relevante tilbud for borgere, der modtager personlig og/eller praktisk hjælp i Socialforvaltningens hjemmepleje, fremgår. Beskrivelsen af det enkelte tilbud indeholder information om formål og indhold med tilbuddet, og hvor borger kan rette henvendelse.

I år har Socialforvaltningen besluttet at gennemskrive kvalitetsstandarden 2023 med henblik på at gøre den mere borgervenlig. Det har resulteret i, at kvalitetsstandarden har fået en anden opbygning, der understøtter læsevenligheden. Derudover har forvaltningen arbejdet med betydelige formidlingsmæssige justeringer mhp. at gøre kvalitetsstandarden mere brugerrettet end systemrettet. De afsnit, hvor der er foretaget væsentlige ændringer, er markeret i høringsudgaven. Væsentlige ændringer omfatter tilføjelser, præciseringer og omformuleringer af afsnit. Slettede afsnit og mindre redaktionelle justeringer fremgår ikke.

Høringsudgaven er ikke grafisk behandlet, idet den endelige grafiske opsætning udfærdiges efter høringsperioden. Samtidig mangler der delvis afklaring i forhold til takster, som fastsættes ultimo 2022/primo 2023, og der vil blive indarbejdet mindre sproglige rettelser og layoutkorrekturer i den endelige udgave.

Der ønskes bemærkninger til kvalitetsstandarden med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Kontakt

Louise Lund Friis
AC konsulent i Borgercenter Voksne 
E-mail: DW0K@kk.dk

Kontakt