Høring af kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2022

  • Københavns Kommune logo
Socialforvaltningens kvalitetsstandard for den sociale hjemmepleje Hjælp i hverdagen 2022 sendes i høring fra den 6/10 til den 3/11.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

6. oktober 2021 til 3. november 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. november 2021

Høring ikke åben

Borgerrepræsentationen skal én gang årligt godkende en borgerrettet kvalitetsstandard for serviceydelser efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 om personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdende træning. Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af hvilken hjælp, du som borger kan forvente fra din kommune, hvis der opstår et behov for fx hjemmehjælp hos dig eller dine pårørende. Derudover skal kvalitetsstandarden også indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som kommunen har fastsat. 

Socialforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en ny kvalitetsstandard for 2022 med titlen Hjælp i hverdagen 2022. Her kan du læse om mulighederne for at få hjælp i hverdagen, hvis du som borger i Københavns Kommune har en fysisk, psykisk eller social udfordring, som gør det vanskeligt at klare de daglige opgaver, og primært er i aldersgruppen 18 til 65 år. 

Der er foretaget en række mindre redaktionelle opdateringer, tilpasninger og præciseringer med henblik på at forbedre beskrivelsen af ydelsernes indhold og formål. Samtlige ændringer er markeret med rettefunktionen i vedlagte høringsudgave af kvalitetsstandarden. I høringsmaterialet mangler der delvis afklaring i forhold til takster (hvilket er markeret med gult), og der vil blive indarbejdet mindre sproglige rettelser og layoutkorrekturer i den endelige udgave. 

Den endelige grafiske opsætning udfærdiges efter høringsperioden, og kvalitetsstandarden vil være genkendelig i forhold til tidligere års udgaver.

Der ønskes bemærkninger til kvalitetsstandarden med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Kontakt

Louise Lund Friis
AC konsulent i Borgercenter Voksne 
E-mail: DW0K@kk.dk

Kontakt