Høring af kvalitetsstandard Hjælp i hverdagen 2021

Socialforvaltningens kvalitetsstandard for hjemmepleje Hjælp i hverdagen 2021 sendes i høring fra den 7. oktober til den 4. november 2020.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

7. oktober 2020 til 4. november 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. november 2020

Høring ikke åben

Den endelige grafiske opsætning udfærdiges efter høringsperioden, og kvalitetsstandarden vil være genkendelig i forhold til tidligere års udgaver.

Borgerrepræsentationen skal én gang årligt godkende en borgerrettet kvalitetsstandard for serviceydelser efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 om personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdende træning. Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af hvilken hjælp, du som borger kan forvente fra din kommune, hvis der opstår et behov for fx hjemmehjælp hos dig eller dine pårørende. Derudover skal kvalitetsstandarden også indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som kommunen har fastsat. 

Socialforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en ny kvalitetsstandard for 2021 med titlen Hjælp i hverdagen 2021. Her kan du læse om mulighederne for at få hjælp i hverdagen, hvis du som borger i Københavns Kommune har en fysisk, psykisk eller social udfordring, som gør det vanskeligt at klare de daglige opgaver, og primært er i aldersgruppen 18 til 65 år. 

Der ønskes bemærkninger til kvalitetsstandarden med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Kontakt

Dina Folkmann Kaas 
Konsulent i Borgercenter Voksne 
E-mail: Je49@kk.dk

Kontakt