Holmen II tillæg 6 - lokalplanforslag

  • Københavns Kommune
Lokalplanen skal gøre det muliggøre etablering af en overdækket landskabsbro mellem Operaparken og Operaen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

1. februar 2021 til 29. marts 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. marts 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag til tillæg 6 til lokalplan 331 Homen II som PDF (8 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har den 1. februar 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. ​

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 1. februar 2021. 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 1. marts 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt