Holmen II tillæg 6 - lokalplan 331-6

  • Københavns Kommune
Lokalplanen skal gøre det muliggøre etablering af en overdækket landskabsbro mellem Operaparken og Operaen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

1. februar 2021 til 29. marts 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. marts 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan 

Hent tillæg 6 til lokalplan 331 Holmen II med tillæg 1, 2, 3 og 5 som PDF  (74 mb)

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2021 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i høringsperioden, foreslåede ændringer efter den offentlige høring

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den den 1. februar 2021.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 30. juni 2021.

Klagemulighed

Indtil den 28. juli 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 6 til lokalplan 331 Holmen II. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag til tillæg 6 til lokalplan 331 Homen II som PDF (8 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har den 1. februar 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. ​

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 1. februar 2021. 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 1. marts 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt